Off-Site ATM Kuruluş Takip

Bankadan ATM kuruluş iş emrinin gelmesi,

Yer keşiflerinin yapılması,
Belediye Kamu Özel Mülk vb. Makamlarda yaşanılan Bürokrasi problemlerinde müdahalelerde bulunulması,
Kurum onaylarının tamamlanması ile kuruluş çalışmalarına başlamak,
İlgili data telefon elektrik abonelik sözleşmelerinin yapılması,
Alt yapı işlerinin yapılması,
Kabin alt yapı inşaat işlerini başlatmak ve yönlendirmelerini yapmak,
Kabin ve ATM nakliyesinin hızlı zamanında ve kontrollü yapılması,
Modem Rauter kuruluşlarını tamamlamak,
ATM operasyon, Merkezi vezne ve Network birimlerine kuruluş tarihlerini bildirmek ve çıkabilecek alt yapı problemlerinde gerekli desteği organizasyonu sağlamak.