Off-Site ATM Söküm İşleri

OFF-SİTE ATM SÖKÜM İŞLERİ

  • İlgili sözleşmenin fesih yazısının tarafımıza gelmesi,
  • ATM operasyon, Merkezi vezne ve Network birimlerini söküm tarihlerini bildirmek,
  • İlgili tedarikçinin yönlendirilmesi,
  • İlgili data telefon elektrik alt yapı işlerini iptal işlemlerinin yapılması,
  • Enerji kesilmesi data kesilmesi ve Bankaya bildirileri,
  • Kabin alt yapı inşaat işlerinin kurumlumdan önceki haline getirilmesini sağlamak,
  • Lokasyondan Kabin ve ATM’lerin mevcut ATM ve kabinlerin muhafaza edildiği depolarımıza çekmek ve envanter bilgilerini Bankaya bildirmek